Psychohygiena všedního dne

Relaxační a arteterapeutické techniky pro podporu duševní pohody

Měsíční kurz v uzavřené skupině na facebooku s laskavými technikami z oblasti osobního rozvoje a psychohygieny. Pro duševní zdraví, celkový pocit pohody, uvolnění mysli a schopnost nadhledu nad problémy.

Jak bude kurz probíhat?

Každý druhý den bude v uzavřené skupině na facebooku zveřejněna jedna technika, jedno malé cvičení. Kdykoli si pak vyhradíš 15-30 minut, které budeš věnovat sobě a vyzkoušíš danou techniku. Boudou použita různá dechová cvičení, muzikoterapie, arteterapie (vyjádření skrze výtvarný projev), bioenergetická cvičení (pracující s životní energií těla), vizualizace, relaxační techniky, prvky z aktivních meditací. "Zadání" může být formou textu, audia či videa.

V období teplejších měsíců budou některé techniky také více laděné na venek. Každé roční období bude mít svá specifika a témata ;-)

Podmínkou účasti ve skupině je alespoň občasná aktivita v ní, především sdílení po technikách. Je to důležité nejenom pro dynamiku skupiny a vzájemnému obohacení, ale především pro zvědomění vlastních pocitů, a toho, jaké účinky technika má. To vede přirozeně k sebepoznávání a seberozvíjení. 

Celkem 4 týdny, kdy se budeš obden na chvíli věnovat sobě, svým potřebám. 5. týden pak setkávání uzavřeme a rozloučíme se.

Shrnutí

Uzavřená skupina

5 týdnů ve skupině stejně naladěných žen se sdílením.

Techniky a cvičení pro duševní pohodu

Obden 15 - 30 minut věnování se sobě a poznávání vlastního vnitřního světa.

Sdílení

Tvoje aktivní sdílení ve skupině obohacuje a posouvá celou skupinu.

Používám dlouhodobě ověřené postupy, mám s nimi osobní zkušenost a používám je úspěšně i během práce se skupinami.


Přihlašování je nyní uzavřeno.

KURZOVNÉ

Zvolila jsem tentokráte 3 cenové úrovně kurzovného. Běžně volíte variantu "plná cena".

Mimo plného kurzovného je zde ještě možnost pro ty, které nyní velmi potřebují duševní podporu, ale nemohou si dovolit zaplatit plnou cenu (varianta "základní příspěvek"; omezený počet účastnic). 

Buď upřímná a zvol to, co nyní odpovídá tvým možnostem.

Navíc je zde možnost tzv. "osobní péče", kdy získáváte navíc možnost komunikovat se mnou přes messenger (i formou krátkého audio/video hovoru) 1-2x do týdne, můžeme tak naladit program více na konkrétní potřeby a já mohu dát cílená doporučení. 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Těším se na vás!

Co Ti kurz přinese?

  • Větší naladění na sebe a své potřeby.
  • Psychické i fyzické uvolnění.
  • Záchytné antistresové techniky.
  • Jednoduchá a funkční cvičení.
  • Zmírnění nejistot a úzkostí.
  • Nadhled nad problémy.
  • Nové inspirace.
  • Relaxaci a radost.
  • Možnost sdílet ptát se ve skupině stejně naladěných žen.

V případě dotazů k tomuto kurzu jsem k dispozici na e-mailu alena.bakalarova@gmail.com.