Ženské meditace Mohendžodáro

Ženské aktivní meditace působí jemnou a laskavou formou, jsou přístupné začátečnicím i pokročilým. Postupně uvolňují tělo a psychiku a mohou ženu vést opravdu do hloubky. K plnému vnímání svého těla, k niterným prožitkům, k uvědomování svých opravdových potřeb. Přesouvají pozornost z výkonu na uvolnění.
Meditace mají jednak více či méně aktivní části, kdy se využívá různých forem pohybu (tance, vlnění, třesení, víření, ...), dále dechu či zvuku, vědomého pozorování a vnímání, tantrických muder (pozic prstů).  Neméně důležitá je ale i fáze relaxační, někdy ve speciální relaxační poloze, kdy se zážitek a záznam z meditace integruje do těla a psychiky. 
Vše umělecké hluboce zasahuje duši ženy, proto i hudba se speciálními muzikoterapeutickými prvky má v těchto meditacích velkou účinnost. Více vede ženu k uvolnění, způsobuje, že se tělo začíná vlnit, jemně vibrovat. 

Meditační techniky a terapie pro osobní transformaci ženy

Existuje celkem devět meditací. Proč devět? Tantra-jóga pracuje s devíti aspekty, s devíti projevy ženské energie. Žena postupně harmonizuje všech devět aspektů, její osobnost se tak rozzáří v celé kráse.

Každá meditace je hodinová. Každá meditace tvoří terapii. Všechny meditace jsou jedinečné, laskavé, přístupné a otevřené začátečníkům i pokročilým. Meditace je vždy zaměřena na určitou hlubokou vnitřní potřebu ženy s praktickými účinky a názvy.

Meditace jsou tvořeny z 28 dlouhých uměleckých skladeb mnoha žánrů:

 • 7 nádherných skladeb pro spontánní a prožitkový tanec - 4 účinné rezonanční techniky
 • 4 blahodárná cvičení přírodní léčby - 3 techniky pro transformaci sexuality
 • 3 způsoby blaženého doteku - 7 účinných meditačních technik
 • 9 užitečných relaxačních pozic - 9 tanter prstů a jejich biorezonátorů

Celý projekt meditací Mohendžodáro je unikátní tím, že každá meditace má svoji mudru, tantru prstů, a tato mudra je zapojena do procesu meditace. Podporuje a rozvíjí účinek meditační techniky. Mudry přinášejí a otevírají záznam ze zážitku meditace také kdykoliv během dne.

Meditace a jejich účinek

 • Meditace Tvořivé dětství pomáhá doprožívat potřeby z dětství, zvláště podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Podporuje život a umění si hrát. Člověk je schopen se postavit čelem ke každé životní situaci. Tvořivé dětství rozvíjí aspekt Herečky.
  (Termín setkání s touto meditací: 25.2.2021) 
 • Meditace Laskavé sebepřijetí otevírá nejdůležitější vztah člověka, tím je vztah k sobě samému. Partnerský vztah nikdy nemůže být funkční bez lásky člověka k sobě. Meditace otevírá schopnost citového vyjadřování a přijímání sebe sama bez destruktivního sebehodnocení. Meditace rozvíjí aspekt Krásky.
  (Termín setkání s touto meditací: 4.3.2021
 • Meditace Imunitní posílení podporuje životní sílu a imunitu, meditace je vhodná jako dlouhodobý lék k chronickým nemocem, odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním. Odstraňuje nedůvěru člověka k sebeléčení organismu. Rozvíjí aspekt Léčitelky.
  (Termín setkání s touto meditací: 18.3.2021
 • Meditace Umění se prosadit odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly vnitřního muže, ale rovněž pomocí vnitřní ženy. Učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe sama. Rozvíjí aspekt Živitelky.
  (Termín setkání s touto meditací: 8.4.2021
 • Meditace Otevření se intimitě deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity. Léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě a k sexuálním projevům jako lidským a přirozeným, otevírá autentičnost a nevinnost. Rozvíjí aspekt Milenky.
  (Termín setkání s touto meditací: 15.4.2021
 • Pořádek v životě - léčí chaos a nejistotu v životě, přináší přirozený řád a spočinutí a uklidnění v základní disciplíně, kterou člověk potřebuje jako zdravý lidský základ pro jakoukoliv činnost. Meditace deprogramuje minulost a otevírá cestu k budoucnosti. Rozvíjí aspekt Hospodyně
  (Termín setkání s touto meditací: 29.4.2021
 • Otevřené božství - je výborná jako lék proti workoholismu a přehnanému shonu, léčí potlačené nebo přetékající ego a jeho nepříjemné projevy. Meditace učí vítězit bez boje prostým odevzdáním a dává vnitřní svobodu. Rozvíjí aspekt Kněžky
  (Termín setkání s touto meditací: 6.5.2021
 • Vědomé bytí - je esencí všech meditací, je to klidná technika, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí, bytí vychází z jednoduchosti a prázdnoty. S prázdnotou v mysli je bytí skutečné a člověk může žít opravdově. Rozvíjí aspekt Rádkyně
  (Termín setkání s touto meditací: 27.5.2021
 • Šťastné mateřství - harmonizuje a centruje nejdůležitější ženský aspekt, mateřství. Pomocí jednoduchých technik ladí ženu na přirozený instinkt a vědomé prožívání hlubokých emocí spojených s aspektem matky. Otevírá vnitřní sílu. Rozvíjí aspekt Matky
  (Termín setkání s touto meditací: 3.6.2021
 • Zascova meditace Gájat - závěrečné slavnostní setkání se všemi archetypy. Gájatrí je Božská matka, podporuje ženu na hluboké cestě za svým ženstvím. (Termín setkání s touto meditací: 17.6.2021)   
 • Jednotlivé meditace mají spojitost i s vývojem lidského života, postupně od raného dětství po stáří, umožňují tedy i doprožití či harmonizování některých období v životě.

  Každé setkání s danou meditací bude doplněno ještě tematicky o některé z těchto aktivit: spontánní tanec, uvolňující prožitková cvičení, práce s dechem, arteterapie (vyjádření skrze výtvarný projev, intuitivní kresba, práce s barvami), a další techniky, které podpoří uvědomění a prožití daného tématu a prohloubí uvolnění těla a psychiky.

  Vhodné pro ženy jakéhokoli věku, vše se dá uzpůsobit i momentálním fyzickým možnostem, variace jsou možné. Jde především o prožitek, ne o výkon a perfektní provedení :-)

  TIP: Pokud si chcete jednotlivé ženské aspekty a archetypy opravdu užít a trochu více si s nimi pohrát, můžete na každé setkání přijít laděné do barev, se kterými se aspekty pojí : Herečka - "křišťálová" - tj. variace stříbrné či světlounké odstíny fialové, Kráska - zelená, Léčitelka - hnědá, Živitelka - modrá, Milenka - červená, Hospodyně - bílá, Kněžka - fialová, Rádkyně - žlutá, Matka - oranžová.

  Kde: Havlíčkův Brod, Jóga centrum Santóša , Svatovojtěšská 2835 (vedle Mamma centra, za Billou, vchod ze dvora) 

  Termíny: 25.2., 4.3., 18.3., 8.4., 15.4., 29.4., 6.5., 27.5., 3.6., 17.6.2021 (čtvrtky, 10 setkání )
  Ukázková hodina se bude konat 11.2.2021

  Čas: 17:00 - 19:00

  Přihlášky: e-mailem na alena.bakalarova@seznam.cz nebo přes rezervační formulář.

  Na sebe si vezměte něco pohodlného, volného, můžete i dlouhou sukni či šaty, teplé ponožky. Podložka i deka na relaxaci je k dispozici na místě.

  Cena: 3500,- Kč za celý cyklus (nebo 390,- Kč za jedno setkání)
  Pro včasné platby do 11.2.2021 včetně platí zvýhodněné kurzovné 3200,- Kč

  Převodem na účet 2800717869/2010 (Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a "ŽM ZR".  Prosím o zaslání fakturačních údajů na e-mail alena.bakalarova@seznam.cz - celé jméno, adresu, popř. IČ).

  Storno podmínky a další organizační informace najdete ZDE.

  Jedno setkání si lze případně "nahradit" jinou akcí podobného časového rozsahu, nebo formou určité slevy (max. 200,- Kč) na delší, např. celodenní akci, do konce roku 2021, pouze po osobní domluvě. Krácení kurzovného není možné.

  JoyVibrations, www.rassouli.com 

  Tyto meditace vznikly v rámci jedinečného projektu a tréninku nazvaném Mentorka ženských meditací a Královna ženských kruhů

  Meditace vytvořil Ing. Igor Samotný, tvůrce vize Mohendžodáro, který dosáhl stavu Samadhi, ve kterém jsou ženské a mužské vlastnosti vyrovnány v harmonický celek. Jako jediný muž je zakladatelem Mohendžodára, velmi úspěšným lektorem zvláště pokročilých seminářů, je hlavní metodikem a dramaturgem Mohendžodára a učitelem lektorek a cvičitelek. Má více než 20tiletou praxi ve vedení ženských seminářů, tantrických škol a dalších seminářů osobního rozvoje.