Platby a přihlášky

Pro vzájemnou důvěru a spokojenost obou stran:
Prosím o přečtení níže uvedených pokynů k účasti. Těchto pár malých pravidel je pro mne důležitých především z organizačních důvodů.
Važme si navzájem svého času. Děkuji. 

Přihlašování

Místo si vždy rezervujte předem e-mailem nebo v rezervačním systému. Mějte jasno o tom, zda chcete opravdu přijít.

Odhlašování

Odhlašujte se nejpozději 2 dny předem u jednorázových akcí a týden předem před kurzem. Důvody udávat nemusíte. Přečtěte si storno podmínky.

Platby

Předem na účet není-li domluveno jinak.
Č.ú. je 2800717869/2010. Zašlete mi vaše jméno a adresu (fakturační údaj) na e-mail, pokud jste tak již neučinili v přihlášce.

Storno

Kurzy: při odhlášení méně než týden před kurzem storno poplatek ve výši 50% kurzovného.

Poradna a jednorázové akce: při odhlášení méně než 2 dny předem je storno ve výši celé platby.

Docházkové kurzy

Jakmile kurz započne, uhrazené platby jsou nevratné.
(Po osobní domluvě je možná případná náhrada max. 1 lekce, kvůli nemoci ap., na obdobné akci.)

Minimální počet účastnic pro započetí kurzu je pět. V případě zrušení kurzu kvůli malému počtu účastnic budou obdržené platby odeslány zpět na účet nejpozději první den původně plánovaného setkání.  

Změny v organizaci

Nenadálé situace bránící uskutečnění setkání, jako nemoc lektora, vládní opatření aj., budou řešeny nabídnutím náhradních termínů.

Ochrana osobních údajů

Kontakty a osobní údaje nikomu nepředávám, slouží výhradně pro potřeby fakturační, organizační a informační. (Podrobně vypsáno níže.)

Dotazy

Pro upřesnění a další dotazy mě kontaktujte na e-mailu nebo telefonicky.

On-line služby

Po vyplnění objednávkového formuláře Vám budou odeslány pokyny k platbě. Informace o náplni jsou vždy na stránkách k danému kurzu /setkání. Po uhrazení objednávky vám přijde potvrzení o platbě a faktura.Ochrana osobních údajů

Pro účast na seminářích a kurzech, či vyjádřením zájmu o zasílání novinek, je nutné vás zařadit do databáze, která dle směrnice EU, GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), podléhá určitým pravidlům pro zpracovávání osobních údajů.
Já, Ing. Alena Bakalářová, IČO 01253115, se sídlem Bartoušov 86, 58001 Havlíčkův Brod, budu v souladu se zásadami ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a číslo telefonu. Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem poskytování služeb, plnění smluvních závazků, vedení účetnictví a marketing (zasílání aktualit a pozvánek na semináře). Za účelem fakturace budu zpracovávat popřípadě další nezbytné osobní údaje (fakturační údaje), jako adresu, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně v souladu s platnou českou legislativou a budu je zpracovávat po dobu 5 let. Správcem vašich osobních údajů jsem výhradně já (Alena Bakalářová). Svůj souhlas se zpracování osobních údajů poskytujete dobrovolně a můžete ho kdykoli odvolat prostřednictvím emailové zprávy na adresu alena.bakalarova@seznam.cz. Máte právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám. Pokud máte pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mě požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně i kompletní výmaz těchto údajů.
Děkuji, přeji vám pěkné dny, Alena.