Platby a přihlášky

Pro vzájemnou důvěru a spokojenost obou stran:
Prosím o přečtení níže uvedených pokynů k účasti. Těchto pár malých pravidel je pro mne důležitých především z organizačních důvodů.
Važme si navzájem svého času. Děkuji. 

Přihlašování

Místo si vždy rezervujte předem e-mailem nebo v rezervačním systému. Mějte jasno o tom, zda chcete opravdu přijít.

Odhlašování

Odhlašujte se nejpozději 2 dny předem. Důvody udávat nemusíte. Přečtěte si storno podmínky.

Platby

V hotovosti na místě, není-li stanoveno jinak.

U plateb předem na účet:  
Č.ú. je 2800717869/2010. Zašlete mi vaše jméno a adresu (fakturační údaj) na e-mail, pokud jste tak již neučinili v přihlášce.

Storno

Při odhlášení méně než 2 dny předem je storno poplatek ve výši 50% platby.

Změny v organizaci

Nenadálé situace bránící uskutečnění setkání, jako nemoc lektora, vládní opatření aj., budou řešeny nabídnutím náhradních termínů.

Dotazy

Pro upřesnění a další dotazy mě kontaktujte na e-mailu nebo telefonicky.

On-line služby

Po vyplnění objednávkového formuláře Vám budou odeslány pokyny k platbě. Informace o náplni jsou vždy na stránkách k danému kurzu /setkání. Po uhrazení objednávky vám přijde potvrzení o platbě a faktura.