Aktuality

V uzavřené skupině, 10 setkání s legendárním cvičením Mohendžodáro :-). Jedinečný ucelený systém meditací a cvičení pro ženské zdraví a krásu. Více informací zde.

Docházkové kurzy a workshopy Mohendžodáro

Mohendžodáro je tantrická jóga pro ženy. Jedná se o unikátní systém cvičení a meditací, který velmi účinně a citlivě pracuje nejen s ženským tělem, ale i duší. Více zde.

Docházkové kurzy jsou velmi vyživující, intenzivní, ještě dlouho po absolvování z nich lze čerpat. Setkáváním v uzavřené skupině se buduje vzájemná důvěra a blízkost. Cítí-li se žena v bezpečí, může se mnohem více uvolnit a ponořit se hlouběji do svého nitra.

Jednorázové workshopy jsou vhodné pro zaneprázdněné ženy nebo pro ty, které chtějí Mohendžodáro vyzkoušet. I z těchto setkání však žena může mnoho získat.

Prožitkové semináře (bioenergetická cvičení, intuitivní tanec, meditace, arteterapie, ...)

Jednorázové semináře či workshopy zaměřené na určité téma, ukázkové hodiny ap. Pro ty, kteří chtějí vyzkoušet některé meditační techniky nebo se nechat inspirovat, osvěžit, odpočinout si. Využití pohybu, dechu, inteligence těla,... Zapojení arteterapeutických prvků, práce s barvami, automatickou kresbou, hudbou, různými prvky tvoření,...

Individuální lekce a konzultace

Ráda se s Vámi domluvím na individuální lekci či konzultaci. Na míru, přizpůsobenou Vašim potřebám, s možností využití doporučených malých domácích cvičení, meditací či terapií.  Více se dočtete zde. 

Motto

"U těl neplatí žádné mělo by být. Otázkou není velikost tvaru nebo roky věku, protože u některých je to prostě jinak. Otázka pro divokou ženu však je, zda to tělo cítí, zda má správné spojení s radostí, se srdcem, s duší, se vším nespoutaným? Má štěstí? Může se svým vlastním způsobem hýbat, tančit, křepčit, kymácet a vlnit? Na ničem jiném nezáleží."

(C.P. Estés: Ženy, které běhaly s vlky)

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

 

Ochrana osobních údajů

Milí přátelé,

děkuji za vaši přízeň a zájem o mé akce. Pro účast na seminářích a kurzech, či vyjádřením zájmu o zasílání novinek, je nutné vás zařadit do databáze, která teď díky nové směrnici EU, GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), podléhá změně pravidel pro zpracovávání osobních údajů.

Já, Ing. Alena Bakalářová, IČO 01253115, se sídlem Bartoušov 86, 58001 Havlíčkův Brod, budu v souladu se zásadami ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a číslo telefonu. Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem poskytování služeb, plnění smluvních závazků, vedení účetnictví a marketing (zasílání aktualit a pozvánek na semináře). Za účelem fakturace budu zpracovávat popřípadě další nezbytné osobní údaje (fakturační údaje), jako adresu, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně v souladu s platnou českou legislativou a budu je zpracovávat po dobu 5 let. Správcem vašich osobních údajů jsem výhradně já (Alena Bakalářová). Svůj souhlas se zpracování osobních údajů poskytujete dobrovolně a můžete ho kdykoli odvolat prostřednictvím emailové zprávy na adresu alena.bakalarova@seznam.cz. Máte právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám. Pokud máte pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mě požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně i kompletní výmaz těchto údajů.

Děkuji, přeji vám krásné dny,
Alena Bakalářová