Ženské meditace

Od vzniku tantrické jógy Mohendžodáro uplynula již poměrně dlouhá doba. Ženy i společnost se celkově mění, vyvíjí, a u Mohendžodáro je tomu nejinak. Na kurzech v Meditačním centru Lažánky byly hlavně používané Osho meditace a nyní jsou postupně zařazovány i tzv. ženské meditace, které na ženu působí více do hloubky. Vše umělecké hluboce zasahuje duši ženy, proto i hudba se speciálními muzikoterapeutickými prvky v těchto meditacích má velkou účinnost. Více vede ženu k uvolnění, způsobuje, že se tělo začíná vlnit, jemně vibrovat. Meditace dále mají svoji aktivní a klidovou část, od tohoto převratného přístupu, s kterým přišel mistr Osho, se neodchýlily. Jen jsou laskavější, pozvolnější a přesouvají pozornost z výkonu na uvolnění.

Ženské meditace Mohendžodáro určené pro širokou veřejnost

Některé ženské meditace byly vytvořeny pouze pro potřeby Meditačního centra Lažánky na celoroční školy Mohendžodáro. Na četné žádosti žen, které tyto meditace oslovily, byl vytvořen jedinečný projekt a trénink nazvaný Mentorka ženských meditací a Královna ženských kruhů a vzniklo 9 meditací určených pro širokou veřejnost. Jsou to meditační techniky a terapie pro osobní transformaci ženy. Každá meditace je hodinová. Každá meditace tvoří terapii. Všechny meditace jsou jedinečné, laskavé, přístupné a otevřené začátečníkům i pokročilým. Meditace je vždy zaměřena na určitou hlubokou vnitřní potřebu ženy s praktickými účinky a názvy.

Meditace jsou tvořeny z 28 dlouhých uměleckých skladeb mnoha žánrů:

 • 7 nádherných skladeb pro spontánní a prožitkový tanec - 4 účinné rezonanční techniky
 • 4 blahodárná cvičení přírodní léčby - 3 techniky pro transformaci sexuality
 • 3 způsoby blaženého doteku - 7 účinných meditačních technik
 • 9 užitečných relaxačních pozic - 9 tanter prstů a jejich biorezonátorů

Celý projekt meditací Mohendžodáro je unikátní tím, že každá meditace má svoji mudru, tantru prstů, a tato mudra je zapojena do procesu meditace. Podporuje a rozvíjí účinek meditační techniky. Mudry přinášejí a otevírají záznam ze zážitku meditace také kdykoliv během dne.

Proč devět meditací? Tantra-jóga pracuje s devíti aspekty, s devíti projevy ženské energie. Žena postupně harmonizuje všech devět aspektů, její osobnost se tak rozzáří v celé kráse.

Meditace vytvořil Ing. Igor Samotný, tvůrce vize Mohendžodáro, který dosáhl stavu Samadhi, ve kterém jsou ženské a mužské vlastnosti vyrovnány v harmonický celek. Jako jediný muž je zakladatelem Mohendžodára, velmi úspěšným lektorem zvláště pokročilých seminářů, je hlavní metodikem a dramaturgem Mohendžodára a učitelem lektorek a cvičitelek. Má více než 20tiletou praxi ve vedení ženských seminářů, tantrických škol a dalších seminářů osobního rozvoje.

Meditace a jejich účinek

 • Meditace Tvořivé dětství pomáhá doprožívat potřeby z dětství, zvláště podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Podporuje život a umění si hrát. Člověk je schopen se postavit čelem ke každé životní situaci. Tvořivé dětství rozvíjí aspekt Herečky.
 • Meditace Laskavé sebepřijetí otevírá nejdůležitější vztah člověka, tím je vztah k sobě samému. Partnerský vztah nikdy nemůže být funkční bez lásky člověka k sobě. Meditace otevírá schopnost citového vyjadřování a přijímání sebe sama bez destruktivního sebehodnocení. Meditace rozvíjí aspekt Krásky.
 • Meditace Imunitní posílení podporuje životní sílu a imunitu, meditace je vhodná jako dlouhodobý lék k chronickým nemocem, odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním. Odstraňuje nedůvěru člověka k sebeléčení organismu. Rozvíjí aspekt Léčitelky.
 • Meditace Umění se prosadit odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly vnitřního muže, ale rovněž pomocí vnitřní ženy. Učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe sama. Rozvíjí aspekt Živitelky.
 • Meditace Otevření se intimitě deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity. Léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě a k sexuálním projevům jako lidským a přirozeným, otevírá autentičnost a nevinnost. Rozvíjí aspekt Milenky.
 • Pořádek v životě - léčí chaos a nejistotu v životě, přináší přirozený řád a spočinutí a uklidnění v základní disciplíně, kterou člověk potřebuje jako zdravý lidský základ pro jakoukoliv činnost. Meditace deprogramuje minulost a otevírá cestu k budoucnosti. Rozvíjí aspekt Hospodyně
 • Otevřené božství - je výborná jako lék proti workoholismu a přehnanému shonu, léčí potlačené nebo přetékající ego a jeho nepříjemné projevy. Meditace učí vítězit bez boje prostým odevzdáním a dává vnitřní svobodu. Rozvíjí aspekt Kněžky
 • Vědomé bytí - je esencí všech meditací, je to klidná technika, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí, bytí vychází z jednoduchosti a prázdnoty. S prázdnotou v mysli je bytí skutečné a člověk může žít opravdově. Rozvíjí aspekt Rádkyně
 • Šťastné mateřství - harmonizuje a centruje nejdůležitější ženský aspekt, mateřství. Pomocí jednoduchých technik ladí ženu na přirozený instinkt a vědomé prožívání hlubokých emocí spojených s aspektem matky. Otevírá vnitřní sílu. Rozvíjí aspekt Matky
 • JoyVibrations, www.rassouli.com