Individuální arteterapie

Léčení a radost skrze výtvarné vyjádření

Arteterapeutický prohlubující on-line kurz

Měsíční kurz doplněný o intuitivní psaní, krátké meditace, vizualizace, muzikoterapii atp. na konkrétní téma dle domluvy. Volné pokračování arte-kurzu pro vnitřní ženu. Individuální práce.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.