Aktivní meditace s Alenou

Aktivní meditace využívá pohyb, dech, popřípadě zvuk či bioenergetická cvičení. Poslední část je vždy bez hudby, v tichosti. Setkání může obsahovat i arteterapeutickou část.

Skrze pohyb a vyjádření se uvolňuje napětí a stres v těle, mysl začíná relaxovat. Pozornost se přesune z "hlavy do těla". Vytváří se prostor pro vnímání vlastních pocitů a potřeb, a pro nalezení vnitřního klidu.

Připravte si podložky, něco volného na sebe, popřípadě pastelky a papír.

Setkání bude probíhat přes Zoom (kdo nemá, je třeba předem stáhnout do počítače).

Odkaz na setkání vám přijde po uhrazení příspěvku. Poslední přihlášky a platby je třeba učinit nejpozději den předem.

Ze setkání NEBUDE ZÁZNAM.

Příspěvek: 280,- Kč (12 EUR) 1 setkání

Termíny:

čtvrtek 16.9.2021, 19:00-20:00

Podzimní téma: Kořeny, stabilita, bezpečí.

Přihlašování uzavřenoMáte otázky?

Pište na e-mail alena.bakalarova@gmail.com