Vnitřní žena

Arteterapeutický on-line kurz pro posílení ženské energie.

Laskavou formou skrze tvůrčí proces a práci s barvami budeš postupně přecházet z analytické mysli do vnitřního světa pocitů, vnímání, intuice, k vedení své duše. To bude vyživovat Tvoji "vnitřní ženu", tj. psychickou sílu či energii, která se pojí se světem intuice a emocí. Vnitřní ženu obohacuje vše umělecké, tvořivost je její podstatou. Zvolené metody a témata budou ženskou energii rozvíjet a posilovat.

Co je to arteterapie?

Arteterapie využívá výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. Výtvarně kreativní proces napomáhá překonat a integrovat psychické a zdravotní obtíže. Obnovuje důvěru ve vlastní tvořivost a projev, uvolňuje a přináší radost. Budeš moci nahlédnout na svůj život z trochu jiného úhlu, mohou Ti přijít zajímavá uvědomění, inspirace, nápady, budeš příjemně relaxovat a objevovat svůj tvůrčí projev. 

Jak bude kurz probíhat?

Každý týden v pondělí dostaneš e-mailem návod ke svojí arteterapeutické práci. Formou textu i mluveného slova, vybereš si, co Ti vyhovuje. Každý týden jedno téma, kterému se budeš věnovat asi 1-2 hodiny času (dle Tvých možností a chuti). Výsledný výtvor vyfotíš, pošleš mi ho s Tvým krátkým sdílením zpět, a já Ti k němu přidám svůj úhel pohledu s případnými náměty na další práci s tématem. 

Pozn.: Nechceš-li fotit své dílo, nemusíš, stačí pár slov k tomu, jak se ti tvořilo. Jde o kurz založený na zpětné vazbě. Nejde také o diagnostiku osobnosti či zdravotního stavu, ani hodnocení povedenosti díla, z mé strany to bude určitý vhled, postřeh či inspirace k zvědomění určitých témat, tendencí, které mohou být pro Tebe přínosné z hlediska osobního rozvoje.

Nazvěme to "korespondenční" formou kurzu :-) Mám ráda osobní přístup a takto spolu budeme moci vzájemně komunikovat, jedna na jednu, nikdo jiný Tvoje výtvory a sdílení neuvidí.

Kurz je vhodný pro všechny ženy. Nemusíš "umět" malovat (nejde o krásu díla, ale o vyjádření), ani mít předchozí zkušenosti s arteterapií. Není nutné mít ani speciální vybavení. Vše, co budeš potřebovat, jsou pastelky, bílé papíry formátu A4 či A3, barevné papírky a obrázky (vystříhané z časopisů, obalů, atp.). Kdo bude chtít více experimentovat, a má k dispozici vodovky, voskovky, tempery apod., může je kombinovat dle libosti.

Celkem 8 týdnů, tedy 8 témat, 8 možností, jak se seznámit s vlastní vnitřní ženou a jak ji rozzářit.

Témata a techniky

Seznámení

Tvoje představa vnitřní ženy. Jak vypadá teď a jak se cítí? Jaké má potřeby?

(Vizualizace a intuitivní kresba.)

Tělo

Ukotvení v přítomnosti. Inteligence těla. Zdraví. Psychosomatika.

(Intuitivní kresba a harmonizace těla její pomocí.)

Duše

Jaké poselství pro Tebe má?

(Práce se symboly. Mandala.)

Emoce

Schopnost vnímat různé pocity. Vyjádření a možnost uvolnění "negativních" emocí.

(Intuitivní kresba. Působení barev.)

Láska

1. ženský dar. Energie srdce. Zbavování úzkostí a strachů.

(Papírková metoda. Muzikoterapie.)

Intuice

2. ženský dar. Důvěra ve vnitřní vedení. 

(Papírková metoda. Rozhodování pomocí intuitivní kresby.) 

Sexualita

3. ženský dar. Tvořivost. Zdroj energie. Ženské orgány a jejich vitalita.

(Muzikoterapie. Kresba.)

Rozkvět

Spojení tří ženských darů. Jak bude reagovat vnitřní žena?

(Vizualizace a kresba.)

Závěr

Sdílení a uzavření arteterapeutického cyklu.

💜 Dva měsíce pro Tvoji vnitřní ženu.💜

V KURZU VYUŽÍVÁM TO NEJLEPŠÍ, 
CO POUŽÍVÁM OSOBNĚ A TAKÉ PŘI PRÁCI SE ŽENSKÝMI SKUPINAMI.

ZAČÍNÁME 1.3.2021. Do této doby platí speciální cena pro předprodej

Kurz je založen na osobním přístupu, proto přijímám jen menší, omezený počet žen.

Můžeš se přihlásit i později, další cyklus začne po 1-2 měsících, za plnou cenu kurzu.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Těším se na společné objevování rozmanitosti a pestrosti ženské energie!

Co Ti kurz přinese?

  • Větší kontakt s vlastní ženskou energií -> rozzáříš se.
  • Uvolnění mysli -> uvolnění v životě.
  • Větší naladění na sebe a svoji intuici.
  • Důvěru ve vlastní tvořivé schopnosti.
  • Nové inspirace a možné odpovědi na Tvé otázky.
  • Jemné léčení ženské duše.
  • Relaxaci a radost.
  • Osobní přístup -> rozšiřující techniky a doporučení přímo pro Tebe.

V případě dotazů k tomuto kurzu jsem k dispozici na e-mailu alena.bakalarova@gmail.com.