Barvy a nálady vnitřní ženy

Léčení a radost skrze výtvarné vyjádření

Arteterapeutický on-line kurz "Vnitřní žena" pro posílení ženské energie.

Vydej se se mnou na dvouměsíční cestu k objevení hluboké podstaty a darů vnitřní ženy. Dotkni se svého přirozeného zdroje tvořivosti. Relaxuj a dovol působení jemného léčivého a podpůrného procesu. 

Laskavou formou skrze tvůrčí proces a práci s barvami budeš postupně přecházet z analytické mysli do vnitřního světa pocitů, vnímání, intuice, k vedení své duše. To bude vyživovat Tvoji "vnitřní ženu", tj. psychickou sílu či energii, která se pojí se světem intuice a emocí. Vnitřní ženu obohacuje vše umělecké, tvořivost je její podstatou. Zvolené metody a témata budou ženskou energii rozvíjet a posilovat.

Cítíš se často unavená, zahlcená, nespokojená či napjatá? Arteterapeutické techniky ti pomohou vyjádřit emoce, uvolnit se, prací s barvami budeš přirozeně relaxovat. Z povrchu se postupně dostaneš více k sobě, budeš citlivější vůči jemnému vedení své vnitřní moudrosti. Budeš se cítit spokojenější a budeš si více důvěřovat.

Všechny techniky budeš moci kdykoli znovu použít. 

Tvořivost bude prostupovat od výtvarného projevu také do Tvého života. Můžeš získávat nové pohledy či nalézat nová řešení stávajících situací.

Naučíš se, jak své obrázky interpretovat a jak je možné pracovat s určitými tématy (zdraví, intuice, emoce, ...).

"Už se na tu svoji pastelkovou hodinu od pondělka těším. Práce s barvami mě baví. "

"Dnes mě to opět bavilo, vypsala jsem si své srdce, děkuji, ze si skrz obrázky může člověk uvědomit své pocity a to, co se v něm děje..."

"Děkuji Ti za tuto překrásnou techniku!" 

"Dnes jsem měla pocit, že se mi celá technika nedaří, ale výsledný obrázek předčil moje očekávání. Je tam anděl!"

Co je to arteterapie?

Arteterapie využívá výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. Výtvarně kreativní proces napomáhá překonat a integrovat psychické a zdravotní obtíže. Obnovuje důvěru ve vlastní tvořivost a projev, uvolňuje a přináší radost. Budeš moci nahlédnout na svůj život z trochu jiného úhlu, mohou Ti přijít zajímavá uvědomění, inspirace, nápady, budeš příjemně relaxovat a objevovat svůj tvůrčí projev. 

Proč arteterapii vyzkoušet?

Je to laskavý způsob pro relaxaci i "vnitřní práci". 

Umí účinně odbourávat stres a napětí. 

Barvy jemně působí na psychiku, mysl přirozeně relaxuje, a samotné vyjádření skrze tvořivý proces uvolňuje v konečném důsledku i tělo. Proto je arteterapie léčivá.

Nabízí možnost sebepoznání a osobního růstu.

Rozvíjí schopnost tvořit i v životě. Výjimkou nejsou nové neotřelé nápady a inspirace, které se s tvůrčím procesem začnou přirozeně začleňovat do běžného života.

Arteterapie jako cesta za sebepoznáním

Ahoj, jmenuji se Alena.

Asi před patnácti lety jsem s arteterapií začínala a dodnes práci s barvami a vyjádření skrze tvorbu miluji. Malovala jsem vždy ráda. Nejsem nijak zvláště výtvarně nadaná, nemaluji obrazy, avšak tvoření samotné mi vždy přináší hluboké naplnění a radost.

I díky arteterapii se zvýšila moje intuice a důvěra v ni. Barvy a symboly mi začaly dávat smysl a naučila jsem se v nich "číst".

Poslední roky používám arteterapeutické techniky často i na svých prožitkových kurzech pro ženy. Skvěle podporují ženskou energii, jejíž podstatou je právě tvořivost. Přináší spoustu dalších střípků k zvědomění určitých životních témat a situací. Jemně, avšak velmi účinně, pracuje s emocemi a schopností vyjádřit se.

V KURZU VYUŽÍVÁM TO NEJLEPŠÍ, 
CO POUŽÍVÁM OSOBNĚ A TAKÉ PŘI PRÁCI SE ŽENSKÝMI SKUPINAMI.

Součástí kurzu jsou i krátké meditace a muzikoterapie (léčivé působení hudby).

Arteterapeutický kurz pro vnitřní ženu Ti přinese

  • uvolnění napětí mysli i těla,
  • záchytné antistresové techniky,
  • možnost, jak účinně relaxovat,
  • schopnost interpretace barev a symbolů,
  • citlivější naladění na sebe a svoje opravdové potřeby,
  • důvěru v sebe a svoji intuici,
  • jemné léčení ženské duše,
  • podporu ženské energie,
  • rozzáření osobnosti,
  • radost.

"Pro mě zase bomba, super terapie. Je pěkné, jak jednoduše se člověk o sobě dozví spoustu věcí."

"Ta hudba je opravdu léčivá, pouštím si ji teď každý den."

"Tanec je super!"

"Dnes jsem si vyčlenila dvě hodiny pro sebe. Užila jsem si to."

Jak bude kurz probíhat?

Každý týden v pondělí dostaneš e-mailem návod ke svojí arteterapeutické práci. Formou textu i mluveného slova, vybereš si, co Ti vyhovuje. Každý týden jedno téma, kterému se budeš věnovat asi 1-2 hodiny času (dle Tvých možností a chuti). Výsledný výtvor vyfotíš, pošleš mi ho s Tvým krátkým sdílením zpět, a já Ti k němu přidám svůj úhel pohledu s případnými náměty na další práci s tématem. 

Pozn.: Nechceš-li fotit své dílo, nemusíš, stačí pár slov k tomu, jak se ti tvořilo. Jde o kurz založený na zpětné vazbě. Nejde také o diagnostiku osobnosti či zdravotního stavu, ani hodnocení povedenosti díla, z mé strany to bude určitý vhled, postřeh či inspirace k zvědomění určitých témat, tendencí, které mohou být pro Tebe přínosné z hlediska osobního rozvoje.

Nazvěme to "korespondenční" formou kurzu :-) Mám ráda osobní přístup a takto spolu budeme moci vzájemně komunikovat, jedna na jednu, nikdo jiný Tvoje výtvory a sdílení neuvidí.

Kurz je vhodný pro všechny ženy. Nemusíš "umět" malovat (nejde o krásu díla, ale o vyjádření), ani mít předchozí zkušenosti s arteterapií. Není nutné mít ani speciální vybavení. Vše, co budeš potřebovat, jsou pastelky, bílé papíry formátu A4 či A3, barevné papírky a obrázky (vystříhané z časopisů, obalů, atp.). Kdo bude chtít více experimentovat, a má k dispozici vodovky, voskovky, tempery apod., může je kombinovat dle libosti.

Celkem 8 týdnů, tedy 8 témat, 8 možností, jak se seznámit s vlastní vnitřní ženou a jak ji rozzářit.

Témata a techniky

Seznámení

Tvoje představa vnitřní ženy. Jak vypadá teď a jak se cítí? Jaké má potřeby?

(Vizualizace a intuitivní kresba.)

Tělo

Ukotvení v přítomnosti. Inteligence těla. Zdraví. Psychosomatika.

(Intuitivní kresba a harmonizace těla její pomocí.)

Duše

Jaké poselství pro Tebe má?

(Práce se symboly. Mandala.)

Emoce

Schopnost vnímat různé pocity. Vyjádření a možnost uvolnění "negativních" emocí.

(Intuitivní kresba. Působení barev.)

Láska

1. ženský dar. Energie srdce. Zbavování úzkostí a strachů.

(Papírková metoda. Muzikoterapie.)

Intuice

2. ženský dar. Důvěra ve vnitřní vedení. 

(Papírková metoda. Rozhodování pomocí intuitivní kresby.) 

Sexualita

3. ženský dar. Tvořivost. Zdroj energie. Ženské orgány a jejich vitalita.

(Muzikoterapie. Kresba.)

Rozkvět

Spojení tří ženských darů. Jak bude reagovat vnitřní žena?

(Vizualizace a koláž.)

Závěr

Sdílení a uzavření arteterapeutického cyklu. 

(Bonusová meditace a kresba.)

Navíc se můžeš těšit na doplňkové techniky Tobě na míru k podpoře témat, které vyvstanou během kurzu.

💜 Dva měsíce pro Tvoji vnitřní ženu.💜


Kurz je založen na osobním přístupu, proto přijímám jen menší, omezený počet žen.

Aktuálně je přihlašování do kurzu uzavřeno. 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Těším se na společné objevování rozmanitosti a pestrosti ženské energie!

V případě dotazů k tomuto kurzu jsem k dispozici na e-mailu alena.bakalarova@gmail.com.

Časté otázky:

Nemám žádné zkušenosti s arteterapií, je pro mne kurz vhodný?
Ano, návody jsou srozumitelné, můžeš se případně kdykoli zeptat na nejasnosti.

Neumím kreslit, vadí to?
Arteterapie není o dokonalosti, jde spíše o "hru" s barvami a technikami, je pro radost, uvolnění, pro sebepoznání. Není třeba mít vůbec žádné obavy, naopak, často lidé získají zpět důvěru v sebe a svůj výtvarný projev a sami sebe mile překvapují.

Co když nebudu kurz "stíhat"?
Po kurzu je ještě nějaký čas možnost obrázky zkonzultovat. Pokud si však jednou týdně vyhradíš asi 1,5-2 hodiny času, bez problémů budeš držet krok.